Skorzystaj z usług prawnika bez wychodzenia z domu!

W ramach projektu wdrożony został innowacyjny system poradnictwa internetowego – świadczonego przez utworzoną w tym celu e-kancelarię prawną. Do obsługi e-kancelarii zatrudniono zawodowych prawników – ekspertów z poszczególnych dziedzin prawa. Dzięki temu otrzymujecie Państwo usługę prawną na najwyższym merytorycznym poziomie – a wszystko to bez konieczności wychodzenia z domu!
Z OSTATNIEJ CHWILI

 

DNI EKONOMII SPOŁECZNEJ

 

W Lublinie odbyły się Targi Ekonomii Społecznej. W targach wzięło udział około 20 wystawców z całego województwa. Podmioty te w tym Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych wspierają w ten sposób osoby zagrożone wykluczeniem społecznym poprzez dostęp do bezpłatnego poradnictwa prawnego.

 

Równocześnie z targami trwała konferencja na której zaproszeni goście dzieli się ze sobą doświadczeniami związanymi ze wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pokazując aktualne możliwości, działania związane z rozwojem przedsiębiorczości społecznej. galeria 

TARGI PRACY


W Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku odbyły się targi pracy. W targach wzięło udział 41 wystawców.

Targi to doskonała szansa dla tych osób, które nie mają odwagi przyjść do urzędu i zapytać o pracę. Tu miały okazję do bezpośredniego kontaktu z pracodawcą.

 

Na targach swoje stoiska miały instytucje publiczne typu Państwowa Inspekcja Pracy, ZUS, czy Wojskowa Komisja Uzupełnień. Jak również organizacje pozarządowe takie jak Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych, które w swej ofercie ma nie tylko szkolenia z zakresu technik światłowodowych ale i bezpłatny dostęp do poradnictwa prawnego dla mieszkańców województwa lubelskiego.TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ O PUCHAR PREZESA SIS

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych

W dniu 3 marca br. w godzinach 9-12 w hali MOSiR znajdującej się przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie, odbył się Pierwszy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych w Lublinie. Turniej zorganizowany został przez Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych, SKF Sprinter, Urząd Miasta Lublin oraz Szkołę Podstawową Nr 23 w Lublinie. Do turnieju przystąpiło siedem zespołów z czterech powiatów województwa lubelskiego: z Lublina, Puław-Końskowoli, Kraśnika i Kamionki. Wszystkie zespoły dzielnie walczyły w turnieju, a o lisach zwycięstwa zadecydowały ostatnie spotkania. Zwycięsko wyszła ekipa SKF Sprinter, która dzięki ostatniemu zwycięstwu z drużyną z Końskowoli przypieczętowała zwycięstwo w całym turnieju. Wszyscy uczestnicy turnieju zostali nagrodzeni.

Chęć zorganizowania turnieju dla najmłodszych, kierowana była przez dwa nadrzędne cele. W ten sposób Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych w Lublinie chciało razem z najmłodszymi uczcić otwarcie biur poradnictwa obywatelskiego w Lublinie, Łęcznej i Lubartowie oraz podsumować aktywne dwuletnie funkcjonowanie biur poradnictwa prawego w ramach projektu „Mam Prawo” na terenie powiatów puławskiego, świdnickiego, krasnostawskiego, biłgorajskiego, opolskiego i kraśnickiego. Głównym celem sportowym turnieju jest aktywizacja młodzieży i rozwój piłki ręcznej w naszym województwie zwłaszcza, że od wielu lat nie były organizowane zawody piłki ręcznej dla najmłodszych grup wiekowych.


 

W minioną niedzielę Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych zorganizowało otwarte spotkania z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Panem Krzysztofem Hetmanem.

Spotkanie miało charakter otwarty. Jak można był zauważyć po frekwencji losy Lubelszczyzny i jej rozwój nie są obojętne tylko wąskiej grupie odbiorców. Konferencja była świetną okazją na podsumowanie perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Marszałek Województwa podkreślił, iż wiele zostało zrobione, a nasz region rozwija się dynamicznie. Zaznaczył jednak, że potencjał regionu jest znacznie większy i należy go jak najszybciej wykorzystać korzystając z dostępnych środków. Krzysztof Hetman zapowiedział, iż dalej będzie działał na rzecz rozwoju Województwa Lubelskiego. Przykładem może być zagospodarowanie terenów wokół Niedźwiady gdzie planowana była wstępnie budowa lotniska.

Marszałek Województwa przytoczył perspektywę finansowania na lata 2014-2020, która jest realna szansą dla rozwoju Lubelszczyzny. Krzysztof Hetman, który swoją osobą objął honorowy patronat projektu „Mam Prawo” zaakceptował wpisanie Powszechnego Systemy Bezpłatnych Porad Prawnych w Program Operacyjny 2014-2020. Cieszy nas to podwójnie ponieważ nasze starania związane z upowszechnieniem bezpłatnego poradnictwa prawnego mają realną szanse na wpisanie się na stałe w krajobraz naszego województwa. Miejmy nadzieje, że idea ta zostanie przeobrażona w ogólnopolską akcję.

Zapraszam do obejrzenia obszernej relacji.


 

SZANOWNI PAŃSTWO!

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych - krajowy LIDER w świadczeniu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz realizator projektu "MAM PRAWO", uzyskał kolejne fundusze na propagowanie bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie województwa lubelskiego. Środki na w/w cel zostały nam przyznane z Funduszu Szwajcarskiego w ramach konkursu dla Organizacji Pozarządowych na realizację "dużych" projektów.

Projekt Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych został bardzo wysoko oceniony – otrzymał dofinansowanie jako jeden z 60 spośród 700 złożonych wniosków. Zdobycie tak wysokiej noty to nie tylko zasługa bardzo dobrze przygotowanego pod względem merytorycznym wniosku, ale przede wszystkim docenienie naszego doświadczenia i wysiłków związanych z świadczeniem bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w ramach projektu "MAM PRAWO" oraz uznanie dla naszej działalności na rzecz stworzenia SYSTEMOWEGO PROJEKTU BZEPŁATNEGO PORADNICTWA PRAWNEGO dla wszystkich obywateli Polski na etapie przedsądowym.

W tym miejscu chcielibyśmy poinformować, że Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych na bazie projektu "MAM PRAWO" opracowało własną autorską koncepcję Powszechnego, BEZPŁATNEGO SYSTEMU PORADNICTWA PRAWNEGO, która spotkała się z wielkim zainteresowaniem i uznaniem wielu środowisk i instytucji m.in. nasz projekt został doceniony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Na zakończenie serdecznie zapraszamy do zapoznania sie z naszą stroną internetową www.mamprawo.eu, gdzie niedługo zamieścimy informacje na temat możliwości uzyskania bezpłatnej porady obywatelskiej w ramach naszego nowego projektu.

 
SZANOWNI PAŃSTWO

Projekt "MAM PRAWO" zajął I -sze miejsce w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Dotacja została przyznana w ramach: Priorytetu: V. Działanie: 5.4. Poddziałanie:5.4.2 "Rozwój dialogu obywatelskiego". Zdobycie tak wysokiej noty to nie tylko bardzo dobrze przygotowany merytorycznie wniosek, wysoka jakość fachowych usług prawniczych, ale również, co należy podkreślić, ważna społeczna rola tego przedsięwzięcia. Po pół roku intensywnej pracy udzieliliśmy już ponad 13000 porad prawnych i obywatelskich. Z każdym dniem liczba ta zwiększa się. W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych serdecznie zapraszam do korzystania z bezpłatnych usług uruchomionych przez nas sieci Biur Porad Prawnych i Obywatelskich oraz elektronicznego systemu e-porad. W ramach projektu możecie Państwo skorzystać bezpłatnie z fachowej pomocy prawnej w sposób najbardziej dla siebie wygodny- zarówno na miejscu w Biurze Porad Prawnych i Obywatelskich jak i przez internet.

Nasi doświadczeni doradcy pomogą Państwu w rozwiązaniu spraw związanych z prawem cywilnym, rodzinnym, spadkowym, prawem pracy oraz w innych sprawach wymagających interwencji prawnika. W przypadku szczególnie skomplikowanych spraw możecie Państwo umówić się na indywidualną konsultację ze specjalistą określonej dziedziny prawa, a w uzasadnionych przypadkach losowych możecie Państwo skorzystać z wizyty prawnika we własnym domu.

Szczególnie zachęcam Państwa do korzystania z porad prawnych przez internet. W ramach uruchomionej przez nas nowoczesnej e-kancelarii, zespół prawników odpowiada na Państwa pytania zadane poprzez formularz, który znajduje się na stronie. Odpowiedź przyjdzie do Państwa drogą mailową lub będzie do odbioru bezpośrednio w Biurze Porad Prawnych i Obywatelskich.


Jeszcze raz serdecznie zapraszam do naszych Biur i internetowej e-kancelarii!


Krzysztof Szydłowski


Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych

 
SZANSE CZY ZAGROŻENIE - ASPEKTY PRAWNE WYDOBYCIA GAZU ŁUPKOWEGO

W ostatnich tygodniach coraz więcej mówi się o wydobyciu gazu łupkowego. Perspektywa wydobywania gazu na naszym terenie budzi z jednej strony wielkie nadzieje ale, również ogromne obawy.

Do Biur Porad Prawnych i Obywatelskich codziennie przychodzą ze swoimi wątpliwościami obywatele zaniepokojeni potencjalnymi zagrożeniami, aspektami prawnymi związanymi z wydobyciem na ich terenie gazu z łupków, jak również samorządowcy zainteresowani kwestią wydobycia gazu. Dlatego 27 kwietnia w Zamościu odbyła się konferencja na temat: "Szans i zagrożeń związanych z eksploatacją niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego". Konferencja miała na celu przekonanie, iż wydobycie gazu łupkowego jest szansą, a nie zagrożeniem dla lokalnych społeczności i może przyczynic się do rozwoju Polski Wschodniej.

                                                                                                                    

Gaz łupkowy szansą dla Lubelszczyzny

 
INICJATYWA USTAWODAWCZA

Projekt "MAM PRAWO" jest odpowiedzią na bardzo istotny problem społeczny jakim jest brak powszechnego dostępu do profesjonalnych bezpłatnych usług prawnych. Sytuacja ta dotyka  zdecydowaną większość społeczeństwa, szczególnie osoby o niskich dochodach. Komercyjne usługi są często bardzo kosztowne. Z kolei Państwo Polskie nie zapewnia w ramach istniejących rozwiązań żadnej stałej alternatywy. W odpowiedzi na ten problem społeczny uruchomione zostały bezpłatne biura z dostępem do poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Nasza działalność prowadzi również do pogłębiania świadomości prawnej obywateli ich praw ale również i obowiązków. Dążymy do rozwoju świadomego społeczeństwa obywatelskiego oraz tworzenia globalnej platformy międzyinstytucjonalnej współpracującej ze sobą na rzecz zapewnienia mieszkańcom województwa lubelskiego jak również całego kraju dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej. Działalność naszych biur cieszy się ogromnym powodzeniem. Od początku funkcjonowania udzieliliśmy ponad 12 000 porad. Liczba ta z każdym miesiącem zwiększa. Nie bez powodu zajął on pierwsze miejsce w konkursie MPiPS oraz został objety honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego.

Niestety inicjatywa ta będzie musiała się niebawem zakończyć. Dzieje się tak dlatego, iż unijne finansowanie w ramach działania 5.4.2 POKL wkracza w fazę końcową, aż do całkowitego zaniku w 2014 roku. Oznacza to utratę dostępu do bezpłatnych porad prawnych. Dlatego naszym obowiązkiem jest powołanie do życia inicjatywy kompleksowego, ogólnokrajowego systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego dostępnego dla każdego z obywateli bez względu na stopę majętności czy pozycję społeczną. Podczas jego projektowania powinniśmy się wzorować na modelowych rozwiązaniach stworzonych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. Z innowacyjnym rozwiązaniem poradnictwa internetowego: e - kanelarii jak również poprzez sprawną sieć biur poradnictwa prawnego.

Żywimy ogromna nadzieję, iż nasze starania zostaną uwieńczone sukcesem i przyczynią się do propagowania bezpłatnego poradnictwa prawnego. Liczymy także na pomoc ze strony władz w celu zrealizowania tego przedsięwzięcia.

 
SCHEMAT UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH

 

kliknij aby powiększyć

O PROJEKCIE


„MAM PRAWO” to projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z poddziałania 5.4.2. Organizatorem jest Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych a partnerem Urząd Miejski w Opolu Lubelskim. Projekt objęty jest patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Krzysztofa Hetmana i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego Pana Arkadiusza Bratkowskiego.

Bezpłatne porady prawne i obywatelskie udzielane będą od maja 2011r. do kwietnia 2014r. Projekt w ciągu trzech lat funkcjonowania obejmie swoim zasięgiem osiem powiatów, w których do tej pory nie funkcjonowały tego typu placówki – są to powiaty: kraśnicki, puławski, biłgorajski, janowski, rycki, krasnostawski, świdnicki i opolski. W ramach projektu „Mam Prawo” z profesjonalnej pomocy prawników i doradców skorzystać będą mogły wszystkie osoby. Projekt obejmie swoimi działaniami również osoby zamieszkałe na terenach wiejskich, gdzie tego typu wsparcie było jak dotąd niemal niedostępne. Dodatkowo system porad wyjazdowych obejmie osoby nie mogące swobodnie poruszać się, niepełnosprawne, opiekujące się osobami zależnymi.

 

E-KANCELARIA


W ramach projektu „MAM PRAWO” osoby zamieszkujące jeden z powiatów: świdnicki, puławski, kraśnicki, krasnostawski, opolski, biłgorajski, janowski, rycki mogą skorzystać również z usługi świadczonej przez e-kancelarie. Maksymalny czas oczekiwania na e-poradę wynosi 3 dni robocze od momentu przyjęcia zgłoszenia lub uzupełnienia informacji /dokumentów. Aby skorzystać z e-porady należy wejść na stronę www.MamPrawo.eu i kliknąć w przycisk e-kancelaria. Zostaniecie Państwo przekierowani do specjalnie opracowanego formularza – dzięki systemowi podpowiedzi i wskazówek – będziecie Państwo mogli zadać pytanie naszym ekspertom. Odpowiedź przyjdzie do Państwa na wskazany w zapytaniu adres e-mail, lub - jeśli jest tak Państwu wygodnie – będzie do odbioru w wybranym Biurze w godzinach jego urzędowania. Bezpłatne porady prawne i obywatelskie będą udzielane wszystkim mieszkańcom zameldowanym (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatu: świdnickiego, puławskiego, kraśnickiego, krasnostawskiego, opolskiego, biłgorajskiego, janowskiego, ryckiego.

Maksymalny czas oczekiwania na e-poradę wynosi 3 dni robocze od momentu przyjęcia zgłoszenia lub uzupełnienia informacji / dokumentów, o którym mowa powyżej.
Porady udzielane są przez PPPiO oraz e-kancelarię przy zachowaniu zasad bezpłatności, poufności, bezstronności oraz aktualności i rzetelności informacji.